hệ thống thương mại cổ điển dựa trên nguyên tắc mở rộng dần dần và thống nhất của các khoản tiền gửi.

Tôi tiếp tục sử dụng số tiền giá thầu, trong đó thiết lập một thương nhân ở tùy chọn.

Khi phân tích thị trường, trong thuật toán cổ điển của tôi điều chỉnh chiến lược để xác định điểm vào tốt nhất vào món hời. Cụ thể

- Chiến lược thương mại cho xu hướng bền vững;

- Chiến lược giao dịch chống lại các xu hướng trong những điểm tối đa và tối thiểu của sự đảo ngược;

- Sử dụng các chỉ số kinh điển như Stochastic, RSI, MACD, Bollinger Bands, Đường trung bình, và những người khác;

- Việc sử dụng Pivot Points lời khai.

 giao dịch hệ thống cổ điển

 

Nhưng làm thế nào là các dần dần gia tăng của tiền gửi

tiền hệ thống cổ điển

ĐĂNG KÝ với Robot Abi >>>

Đăng ký tin
Trợ giúp để thiết lập các robot Abi
giới thiệu
1. Trade ALLCrypto
đầu tư
2. Vốn Ucapital
đầu tư
3. Giao dịch nhanh
đầu tư